Testimonials

Buffelspoort Boerdery

In the Kransberge is ondergrondse water redelik skaars Ons het verskeie boorgate gesink wat aangewys was deur tradisionele waterwysers en sogenoemde  wetenskaplike kenners. Meeste van die boorgate was onsuksesvol. Mervyn Milner het twee boorgate op ons eiendom anngewys en beide was suksesvol. Nie alleen het hy die sterktse redelik akkuraate water bepaal maar ook die diepte van die water.
Ek kan in alle vrymoedlikheid vir Mervn aanbeveel indien u waterprobleme op u eindom het.

T Rousouw (Alma)

Montagu Rose Guest House

Gedurende Junie 2006 was Mervyn Milner op besoek aan ons vakansieplaas by die Breerivier naby Kaap Infanta. Die gebied is daarvoor bekend dat die kwaliteit van die ondergrondse water brak smaak en ook nie geskik is vir tuin of landbou doeleindes nie.

Op my versoek het Mervyn aangebied om bruikbare water op die grond aan te wys. Hy het verskeie plekke aangewys waaronder n bron wat nie baie sterk sou wees nie maar wel hoofsaklik vars.. So n plek is toe gevind en gemerk. Die ander bronne sou brak water oplewer.

Mnr Jay Smith van Smith drilling inc. van Montagu het op 25 mei 2007 op die aangewese plek geboor en verskillende breuke is tussen 55 en 70 meter gevind. Slegs die heel eerste breuk het water met n effense brak smaak gelewer maar die res was vars en van goei kwalitiet. Dit was dus bruikbaar wees beide vir huishoudelik so wel as landbou doeleindes.

Die sterke was onvgeveer 5000 L per uur. Sy akuraateheid is verstomend en ek sal hom beslis aanbeeveel..

Dr BP Jansen van Rensberg

Referals:
Mike Hodge +27 (0) 823232456
Theuns Roussouw +27 (0) 747210918
Sean Du Toit +27 (0) 833266156
Vic Wentzel + 27 (0) 14 7790649
Johan Du Toit +27 (0) 82 8793067
Liezie le Roux +27 (0) 828934208
Cos Caveleros +27 (0) 11 6223026
Prof Ben Van Rensberg +27 (0) 824511989
Ian Web (Ex Andelusite Resources) +27 (0) 723351815

Posted in: Testimonials